Stemming

Motie van het lid Stoffer c.s. over kopen op afspraak en een afhaalfunctie voor bestellingen mogelijk maken

100,0 %
0,0 %


PVV

PvdD

CDA

SP

DENK

50PLUS

Van Kooten-Arissen

VVD

SGP

D66

GL

PvdA

Krol

FVD

CU


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel ondernemers de deuren van hun onderneming hebben moeten sluiten;

constaterende dat hierdoor een deel van de verkoop van producten is verlegd van lokale ondernemers naar enkele grote onlineaanbieders;

overwegende dat het mogelijk maken van kopen op afspraak en het aanbieden van een afhaalfunctie voor bestellingen (lokale) ondernemers financiële ruimte kan geven;

verzoekt de regering, om kopen op afspraak en een afhaalfunctie voor bestellingen mogelijk te maken zodra het epidemiologisch beeld dit toestaat en indien dit door ondernemers (en de brancheorganisaties) op een verantwoorde manier wordt vormgegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Amhaouch

Aartsen

Bruins


Motie van het lid Stoffer c.s. over kopen op afspraak en een afhaalfunctie voor bestellingen mogelijk maken

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Mustafa Amhaouch (CDA), Thierry Aartsen (VVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-24.html