Stemming

Motie van het lid Peter de Groot over leveringen van hernieuwbare energie in de zeevaart per kwartaal laten inboeken

94,6 %
5,4 %


PvdA

FVD

SGP

Fractie Den Haan

CU

PVV

DENK

BIJ1

Groep Van Haga

SP

D66

PvdD

VVD

GL

Volt

BBB

CDA

JA21


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nu onvoldoende duidelijk is hoe gedurende het jaar de inzet van hernieuwbare energie per eindbestemming, en met name de zeevaart, zich ontwikkelt;

overwegende dat dit inzicht wel wenselijk is om tijdig daarop te kunnen sturen;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de leveringen van hernieuwbare energie in de zeevaart per kwartaal te laten inboeken;

verzoekt voorts de regering, te onderzoeken of de Nederlandse Emissieautoriteit regelmatig, bijvoorbeeld eens per kwartaal, kan rapporteren over de inzet van hernieuwbare energie per eindbestemming en bij beide onderzoeken de impact op de administratieve lasten mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peter de Groot


Motie van het lid Peter de Groot over leveringen van hernieuwbare energie in de zeevaart per kwartaal laten inboeken

2021-05-20
Dossier: 35626
Indiener(s): Peter de Groot (VVD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-24.html