Stemming

Motie van het lid Tielen over een toegankelijkheidstoets op verlofregelingen

99,3 %
0,0 %


50PLUS

JA21

DENK

BBB

VVD

PVV

GL

PvdD

Volt

CU

FVD

BIJ1

CDA

PvdA

SGP

SP

D66


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID TIELEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werknemers in Nederland gebruik kunnen maken van diverse vormen van verlof om arbeid en zorg (tijdelijk beter) te kunnen combineren;

overwegende dat het complex van regelingen voor mensen lang niet altijd goed te begrijpen is;

overwegende dat het voor mensen daarom bijna onmogelijk is om goed geïnformeerde keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg binnen een gezin en te kunnen berekenen wat de (financiële) gevolgen van die keuzes zijn voor de korte en de langere termijn;

overwegende dat de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties adviseert bij nieuwe wetgeving te toetsen of deze «doenlijk is voor burgers»;

verzoekt de regering, om een toegankelijkheidstoets op de huidige verlofregelingen toe te passen die ziet op de begrijpelijkheid voor burgers en kleine werkgevers, en na te gaan welke vereenvoudigingsmogelijkheden hierbij aansluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen


Motie van het lid Tielen over een toegankelijkheidstoets op verlofregelingen

2021-04-12
Dossier: 35613
Indiener(s): Judith Tielen
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35613-17.html