Stemming

Motie van het lid Van den Berg over de kosten van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs

72,0 %
28,0 %


DENK

GL

FVD

D66

BBB

PvdA

PVV

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

CDA

SP

VVD

SGP

CU

PvdD

JA21

BIJ1

Volt


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG

Voorgesteld 10 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst verdient;

overwegende dat als je investeert in een kind, de hele samenleving daar bovendien baat bij heeft;

overwegende dat het actieprogramma Kansrijke Start goede ondersteuning biedt aan kwetsbare gezinnen in de eerste 1.000 dagen, maar dat hiermee de aansluiting op het primair onderwijs ontbreekt;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de kosten zouden zijn van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg


Motie van het lid Van den Berg over de kosten van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs

2021-06-10
Dossier: 35593
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35593-13.html