Stemming

Amendement van de leden Lodders en Van Weyenberg over schrappen van de horizonbepaling

100,0 %
0,0 %


PvdA

50PLUS

VVD

D66

SGP

GL

Van Haga

SP

DENK

PVV

Krol

vKA

PvdD

FVD

CDA

CU


Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LODDERS EN VAN WEYENBERG

Ontvangen 10 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II vervalt.

Toelichting

De indieners van dit amendement stellen voor om de horizonbepaling te laten vervallen. De indieners menen dat starters langer dan vijf jaar een voordeel verdienen om een woning te vinden. Uiteraard hechten de indieners aan een zorgvuldige analyse omtrent de effectiviteit en de doelmatigheid, en meent dat de evaluatiebepaling in 2024 daar in zichzelf al voldoende uiting aan geeft. De indieners stellen voor dat op basis van de evaluatie wordt bekeken of de Wet differentiatie overdrachtsbelasting het gewenste effect heeft zoals aangegeven in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel.

Artikelsgewijze toelichting

Het vervallen van Artikel II leidt ertoe dat de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, onderdeel p, niet komt te vervallen per 1 januari 2026.

Lodders Van Weyenberg


Amendement van de leden Lodders en Van Weyenberg over schrappen van de horizonbepaling

2020-11-10
Dossier: 35576
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35576-20.html