Stemming

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende beïnvioeding door het Koninklijk Huis in de strafzaak-Poch

58,0 %
42,0 %


JA21

GL

PVV

SP

SGP

CDA

Volt

D66

PvdD

VVD

Omtzigt

BBB

PvdA

DENK

CU

Fractie Den Haan

BIJ1

FVD

Groep Van Haga


Nr. 127 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld 14 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Machielse spreekt over «een zekere gevoeligheid» als het gaat om het Koninklijk Huis en de zaak-Poch;

overwegende dat de commissie-Machielse bevestigt dat er een interventiepoging vanuit kringen rondom het Koninklijk Huis heeft plaatsgevonden;

constaterende dat de commissie-Machielse niet heeft kunnen uitsluiten dat het Koninklijk Huis heeft geprobeerd de strafzaak-Poch te beïnvloeden of daartoe instructies heeft gegeven;

overwegende dat het voor het aanzien van zowel de Nederlandse rechtsstaat als het Koninklijk Huis ongewenst en schadelijk is als de impressie van vermeende beïnvloeding van het Koninklijk Huis in de strafzaak-Poch blijft voortbestaan;

verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de vermeende beïnvloeding van het Koninklijk Huis in de strafzaak-Poch,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Van Nispen

Kuiken


Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende beïnvioeding door het Koninklijk Huis in de strafzaak-Poch

2021-09-14
Dossier: 35570-VI
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VI-127.html