Stemming

Motie van de leden Jasper van Dijk en Bruins over eisen stellen aan de verlenging van een detachering na twaalf maanden

38,0 %
62,0 %


DENK

CDA

Van Haga

GL

PvdD

Groep Krol/vKA

FvD

SP

PvdA

CU

VVD

50PLUS

PVV

SGP

D66


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN BRUINS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij detachering vaak geen sprake is van echte detachering, maar dat werknemers enkel worden gedetacheerd omdat dit goedkoper is;

overwegende dat, om schijndetachering te voorkomen, een verplichte en gemotiveerde kennisgeving bij verlenging na twaalf maanden en bij voortzetting na achttien maanden noodzakelijk is;

van mening dat opeenvolgend werkgeverschap bij hetzelfde werk mee zou moeten tellen in de termijn van twaalf plus zes maanden;

verzoekt de regering, om eisen te stellen aan de verlenging van een detachering na twaalf maanden en op te nemen dat na verloop van tijd het recht van het werkland geldt en tevens regels te stellen ten opzichte van opvolgend werkgeverschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Bruins


Motie van de leden Jasper van Dijk en Bruins over eisen stellen aan de verlenging van een detachering na twaalf maanden

2020-05-12
Dossier: 35358
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35358-17.html