Stemming

Motie van de leden Gijs van Dijk en Renkema over een gelijk financieel voordeel voor werknemers met een arbeidsbeperking

48,0 %
52,0 %


VVD

PvdA

PvdD

SGP

Van Haga

vKA

FVD

SP

D66

Krol

CDA

DENK

50PLUS

PVV

GL

CU


Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN RENKEMA

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen met een arbeidsbeperking evenveel recht hebben op waardering als hun collega's;

overwegende dat bijzondere beloningen, zoals jubileumgratificaties, nu worden ingehouden op de uitkering, waardoor mensen met een arbeidsbeperking minder of geen financieel voordeel genieten van deze beloning;

verzoekt de regering, de wet zo te wijzigen dat werknemers met een arbeidsbeperking evenveel financieel voordeel verkrijgen van een eenmalige bijzondere beloning als werknemers met een vergelijkbaar inkomen die geen uitkering hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Renkema


Motie van de leden Gijs van Dijk en Renkema over een gelijk financieel voordeel voor werknemers met een arbeidsbeperking

2020-09-03
Dossier: 35213
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-33.html