Stemming

Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk ter vervanging van nr. 26 over het verkrijgen van tenminste een totaalinkomen gelijk aan het functieloon

96,6 %
3,4 %


GL

Van Haga

FVD

DENK

CU

VVD

PvdA

SGP

50PLUS

PvdD

vKA

CDA

SP

PVV

D66


Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RENKEMA EN GIJS VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 261

Ontvangen 6 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel S, wordt in het voorgestelde artikel 2:40 na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Voor zover dit leidt tot een hoger bedrag aan inkomensondersteuning per dag, bedraagt de inkomensondersteuning per dag, in afwijking van het eerste lid, onderdeel a: (I/LW) – I.

II

In artikel I, onderdeel Z, wordt in het voorgestelde artikel 3:8 na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Voor zover dit leidt tot een hoger bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering per dag, bedraagt de arbeidsongeschiktheidsuitkering per dag, in afwijking van het eerste lid, onderdeel a: (I/LW) – I.

Toelichting

Met de voorgestelde regeling ontvangen sommige mensen met een Wajong-uitkering, die werken met loondispensatie en voor een hoger functieloon dan het wettelijk minimumloon, een lager totaalinkomen dan zij zouden hebben verdiend zonder loondispensatie. De indieners achten het onrechtvaardig dat werkende mensen met een Wajong-uitkering niet tenminste het functieloon als totaalinkomen ontvangen. Dit amendement regelt derhalve dat mensen die met loondispensatie werken tenminste een totaalinkomen hebben gelijk aan het functieloon behorende bij de dienstbetrekking. Indien iemand werkt met loondispensatie worden twee berekeningen gedaan: eerst de reguliere berekening voor inkomensondersteuning, vervolgens een berekening voor de aanvulling tot het functieloon. Als de uitkering bij de tweede berekening hoger is, ontvangt de werkende Wajonger deze hogere uitkering.

De kosten van dit amendement bedragen 2 miljoen euro structureel. De dekking wordt gevonden in artikel 98 (Beleidsondersteunend budget DG SZI) van de begroting Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Renkema Gijs van Dijk


Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk ter vervanging van nr. 26 over het verkrijgen van tenminste een totaalinkomen gelijk aan het functieloon

2019-11-06
Dossier: 35213
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-28.html