Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet t.v.v. nr. 21 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar

66,4 %
33,6 %


SP

50PLUS

FVD

VVD

PvdD

PvdA

PVV

Van Kooten-Arissen

GL

Van Haga

D66

CDA

SGP

CU

DENK


Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211

Ontvangen 5 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «een jaar».

Toelichting

Met het oog op de kwetsbare positie van de doelgroep zijn ondergetekenden van mening dat het voorgestelde garantiebedrag voor Wajongers langer beschikbaar dient te zijn dan twee maanden. Van de Wajongers met arbeidsvermogen kwam namelijk slechts ongeveer 20 procent binnen twee maanden weer aan het werk. Dit amendement stelt de termijn van het garantiebedrag op een jaar.

De kosten van dit amendement bedragen circa 47 miljoen cumulatief over de jaren 2021–2025. De dekking van dit amendement wordt naar evenredigheid verdeeld over begrotingsartikel 99 SZW 2021–2025.

Stoffer Baudet


Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet t.v.v. nr. 21 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar

2019-11-05
Dossier: 35213
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-27.html