Stemming

Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar twee jaar

45,6 %
54,4 %


VVD

CU

50PLUS

Van Kooten-Arissen

PvdA

PvdD

PVV

CDA

D66

Van Haga

SGP

GL

FVD

SP

DENK


Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RENKEMA EN GIJS VAN DIJK

Ontvangen 4 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «twee jaar».

Toelichting

Met het oog op de kwetsbare positie van de doelgroep zijn ondergetekenden van mening dat het voorgestelde garantiebedrag voor Wajongers langer beschikbaar dient te zijn dan twee maanden. Van de Wajongers met arbeidsvermogen kwam namelijk slechts ongeveer 20 procent binnen twee maanden weer aan het werk. Dit amendement stelt de termijn van het garantiebedrag op twee jaar, omdat uit de Monitor Arbeidsparticipatie van het UWV blijkt dat circa 68% van de mensen binnen twee jaar weer aan de slag komt.

Renkema Gijs van Dijk


Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar twee jaar

2019-11-04
Dossier: 35213
Indiener(s): Wim-Jan Renkema (GL), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-25.html