Stemming

Motie van het lid Renkema over het UWV-voorstel overnemen om voor bepaalde jongeren de beoordeling van duurzaamheid op te schorten

47,0 %
53,0 %


Van Haga

SGP

CDA

D66

GL

VVD

SP

vKA

FVD

PVV

50PLUS

PvdA

DENK

PvdD

CU


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID RENKEMA

Voorgesteld 30 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de uitsluitingsgrond studeren in de Wajong 2015 komt te vervallen;

constaterende dat er nog steeds een groep jongeren zal zijn die geen Wajong-uitkering zullen ontvangen, omdat het voor het UWV lastig is om te beoordelen of deze jongeren duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, omdat zij nog studeren of op school zitten;

overwegende dat deze jongeren hierdoor in een lastige financiële positie terechtkomen;

constaterende dat het UWV heeft voorgesteld om voor deze jongeren de beoordeling van de duurzaamheid op te schorten, zodat zij alsnog een uitkering kunnen krijgen;

verzoekt de regering, dit voorstel van het UWV over te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema


Motie van het lid Renkema over het UWV-voorstel overnemen om voor bepaalde jongeren de beoordeling van duurzaamheid op te schorten

2019-10-30
Dossier: 35213
Indiener(s): Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-18.html