Stemming

Motie van de leden Diertens en Özütok over de knelpunten ten aanzien van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud

86,7 %
13,3 %


D66

VVD

PvdA

50PLUS

CDA

SP

CU

PvdD

PVV

DENK

FvD

GL

SGP


Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN DIERTENS EN ÖZÜTOK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de prijzen van veel noodzakelijke kosten zoals water, energie en internet voor inwoners in Caribisch Nederland buitensporig hoog zijn;

overwegende dat mensen niet uit de armoede kunnen komen als de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud te hoog blijven;

verzoekt de regering, de knelpunten voor inwoners van Caribisch Nederland in kaart te brengen ten aanzien van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diertens

Özütok


Motie van de leden Diertens en Özütok over de knelpunten ten aanzien van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud

2019-06-20
Dossier: 35200-IV
Indiener(s): Nevin Özütok (GL), Antje Diertens (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35200-IV-11.html