Stemming

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over geld naar werknemers van gesloten kolencentrales (t.v.v. 35167-10)

47,3 %
52,7 %


D66

VVD

SGP

PvdA

CDA

FvD

GL

SP

50PLUS

PvdD

PVV

CU

DENK


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door het streven naar vermindering CO2-uitstoot kolencentrales gaan sluiten;

constaterende dat dit voor werknemers in de centrales, in het vervoer en in de op- en overslag in de havens grote gevolgen heeft;

overwegende dat bij de overgang naar alternatieve energiebronnen niet alle werknemers hun baan behouden en andere werknemers mogelijk een lager salaris gaan ontvangen;

verzoekt de regering, er voor te zorgen dat er geld gaat naar de werknemers voor her-, om- en bijscholing en dat er een financiële compensatie komt voor werknemers die hun baan kwijt raken of minder verdienen in nieuwe functie;

en gaat over tot de orde van de dag

Beckerman

Moorlag

Van der Lee


Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)

2019-07-04
Dossier: 35167
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), William Moorlag (PvdA), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35167-23.html