Stemming

Motie van het lid De Graaf over intrekken van het Nederlanderschap van een ieder die is veroordeeld voor verblijf in terroristisch gebied

14,7 %
85,3 %


vKA

CU

DENK

PvdA

PVV

GL

SP

CDA

D66

SGP

50PLUS

PvdD

FvD

VVD


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 5 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uitreizigers naar terroristisch gebied nooit meer iets in Nederland te zoeken hebben;

verzoekt de regering, een maatregel in te stellen die tot doel heeft het Nederlanderschap te ontnemen van eenieder die is veroordeeld voor verblijf in terroristisch gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf


Motie van het lid De Graaf over intrekken van het Nederlanderschap van een ieder die is veroordeeld voor verblijf in terroristisch gebied

2019-09-05
Dossier: 35125
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35125-18.html