Stemming

Motie van het lid Lodders c.s. over handhaven van de jaaraangifte voor kleine ondernemers

100,0 %
0,0 %


SGP

D66

50PLUS

PvdA

GL

PvdD

FvD

VVD

PVV

CDA

SP

CU

DENK


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S.

Voorgesteld 14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondernemers veel tijd en geld kwijt zijn aan hun administratieve lasten;

constaterende dat de regering voornemens is ondernemers binnen de kleineondernemersregeling een kwartaalaangifte te laten doen in plaats van een jaaraangifte;

overwegende dat deze extra verplichting voor de kleinste ondernemers een forse administratieve lastenverzwaring kan betekenen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid tot een jaaraangifte te handhaven voor kleine ondernemers, natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden met uitsluitend natuurlijke personen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Omtzigt

Bruins


Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet modernisering kleineondernemersregeling)

2018-11-14
Dossier: 35033
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35033/kst-35033-8?resultIndex=17&sorttype=1&sortorder=4