Stemming

Amendement van het lid Van Rooijen over het vastzetten van de AOW-leeftijd

14,0 %
86,0 %


GL

CDA

SGP

SP

D66

VVD

FvD

DENK

50PLUS

PvdD

CU

PVV

PvdA


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ROOIJEN

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 7.3, onderdeel S, vervalt.

II

Artikel 7.4, onderdeel I, vervalt.

III

Artikel 7.5, onderdeel B, vervalt.

IV

Na artikel 7.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7.10 Wijziging Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, vervalt onderdeel k, onder verlettering van onderdeel l tot onderdeel k.

B

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt onderdeel g als volgt te luiden:

  • g. Vanaf 1 januari 2018: 66 jaar, respectievelijk 16 jaar.

2. In het eerste lid vervallen de onderdelen h, i en j.

3. Het tweede, derde en vierde lid vervallen.

Toelichting

Met dit amendement wordt de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, vanaf 1 januari 2019 vastgezet op 66 jaar en wordt de koppeling van die pensioengerechtigde leeftijd aan de ontwikkeling van de gemiddelde resterende levensverwachting geschrapt. Dit amendement voorziet in een dekking door het ongedaan maken van de voorgestelde verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2019, per 1 januari 2020 en per 1 januari 2021. De tarieven van de vennootschapsbelasting blijven als gevolg van dit amendement derhalve gehandhaafd op 20% voor winsten tot en met € 200.000 en 25% voor winsten vanaf € 200.000.

Van Rooijen


Amendement van het lid Van Rooijen over het vastzetten van de AOW-leeftijd

2018-11-05
Dossier: 35028
Indiener(s): Martin van Rooijen (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35028-20.html