Stemming

Motie van de leden Den Boer en Sjoerdsma over de opkomst van kiezers in het buitenland

77,3 %
22,7 %


VVD

FvD

CU

D66

CDA

PVV

PvdD

DENK

SP

50PLUS

PvdA

GL

SGP


Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN DEN BOER EN SJOERDSMA

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat slechts 80.660 Nederlanders in het buitenland zich registreerden om te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017;

overwegende dat de in 2017 ingevoerde permanente registratie nu rond de 70.000 kiesgerechtigden uit het buitenland telt, ondanks diverse voorlichtingscampagnes vanuit de gemeente Den Haag en de rijksoverheid;

constaterende dat bijna 1 miljoen Nederlanders in het buitenland woonachtig zijn en slechts een klein deel daarvan deelneemt aan verkiezingen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de opkomst van kiezers in het buitenland kan worden bevorderd en hoe knelpunten in de registratie hiervoor kunnen worden weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer

Sjoerdsma


Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

2018-11-15
Dossier: 35012
Indiener(s): Sjoerd Sjoerdsma (D66), Monica den Boer (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35012-7.html