Stemming

Motie van het lid Kops over de kan-bepaling in stand houden

46,0 %
54,0 %


SP

GL

VVD

CU

SGP

PvdA

DENK

D66

PVV

PvdD

FvD

CDA

50PLUS


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de kan-bepaling in de Wet op de huurtoeslag in stand te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops


Motie van het lid Kops over de kan-bepaling in stand houden

2018-09-06
Dossier: 34940
Indiener(s): Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34940-9.html