Stemming

Motie van de leden Beckerman en Smeulders over een eigendomsneutrale woontoeslag

32,7 %
67,3 %


SGP

SP

DENK

PVV

FvD

GL

PvdD

PvdA

CDA

VVD

CU

50PLUS

D66


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN SMEULDERS

Voorgesteld 6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huurders tegemoetgekomen worden in hun woonlasten via de huurtoeslag en dat huiseigenaren genieten van hypotheekrenteaftrek;

overwegende dat het wenselijk is om huur en koop gelijkwaardiger te behandelen;

constaterende dat al in 2012 een woontoeslag is benoemd in Wonen 4.0, waarbij niet het eigendom centraal staat maar het inkomen en de samenstelling van het huishouden;

verzoekt de regering, te onderzoeken of een eigendomsneutrale woontoeslag kan worden ingevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Smeulders


Motie van de leden Beckerman en Smeulders over een eigendomsneutrale woontoeslag

2018-09-06
Dossier: 34940
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34940-13.html