Stemming

Motie van het lid Beckerman over hetzelfde recht op 40% huurtoeslag

23,3 %
76,7 %


FvD

CDA

VVD

CU

SP

SGP

DENK

GL

50PLUS

PvdD

PvdA

D66

PVV


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld 6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meerpersoonshuishoudens, met name grote gezinnen, in verhouding tot eenpersoonshuishoudens minder huurtoeslag ontvangen voor precies dezelfde woning;

overwegende dat grote huishoudens met lage inkomens hoge lasten hebben;

verzoekt de regering, over het bedrag tussen de aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens meerpersoonshuishoudens hetzelfde recht op 40% huurtoeslag te geven als éénpersoonshuishoudens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman


Motie van het lid Beckerman over hetzelfde recht op 40% huurtoeslag

2018-09-06
Dossier: 34940
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34940-12.html