Stemming

Motie van het lid Nijboer c.s. over problemen met betalen van woonlasten

76,7 %
23,3 %


PVV

D66

CDA

PvdA

PvdD

VVD

FvD

DENK

50PLUS

SGP

CU

GL

SP


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld 6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de woonlasten voor steeds meer mensen lastiger op te brengen zijn;

overwegende dat het voor iedereen in Nederland mogelijk moet zijn om betaalbaar te wonen;

verzoekt het kabinet, te onderzoeken welke groepen mensen problemen hebben met het betalen van de woonlasten en voorstellen te doen om deze problemen op te lossen en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Beckerman

Smeulders

Kops


Motie van het lid Nijboer c.s. over problemen met betalen van woonlasten

2018-09-06
Dossier: 34940
Indiener(s): Alexander Kops (PVV), Sandra Beckerman (SP), Paul Smeulders (GL), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34940-10.html