Stemming

Amendement van het lid Groothuizen over het expliciet evalueren van intra-EU gegevensverwerking

85,3 %
14,7 %


PvdA

D66

VVD

50PLUS

SP

PVV

SGP

PvdD

CU

DENK

GL

FvD

CDA


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID GROOTHUIZEN

Ontvangen 11 maart 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 25 wordt toegevoegd «In dat verslag wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de verwerking van passagiersgegevens van vluchten binnen de Europese Unie.»

Toelichting

De indiener van dit amendement beoogt de doeltreffendheid en de effecten van het verwerken van PNR-gegevens van intra-EU vluchten expliciet te noemen in de evaluatie van de wet.

Groothuizen


Amendement van het lid Groothuizen over het expliciet evalueren van intra-EU gegevensverwerking

2019-03-11
Dossier: 34861
Indiener(s): Maarten Groothuizen (D66)
Onderwerpen: luchtvaart openbare orde en veiligheid terrorisme verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34861-14.html