Stemming

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over organiseren van een congres over directe inspraak (t.v.v. 34858-39)

72,7 %
27,3 %


PvdA

FvD

CU

PvdD

D66

50PLUS

SP

CDA

VVD

PVV

GL

DENK

SGP


Nr. 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39

Voorgesteld 20 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in artikel 2 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 directe inspraak wordt geïntroduceerd voor cliënten en patiënten;

overwegende dat deze vorm van inspraak vormvrij wordt gelaten;

van mening dat deze nieuwe wettelijke vereiste medezeggenschap een grote bijdrage kan leveren aan de participatie van cliënten en patiënten en dat zowel instellingen als cliënten en patiënten hier voordeel uit kunnen halen;

verzoekt de regering om, samen met kleine en grote zorginstellingen en hun branche organisaties, cliënten- en patiëntenorganisaties, LOC Zeggenschap in de Zorg en de LSR medio 2019 een congres te organiseren met als doel om ideeën uit te wisselen, de directe inspraak uit artikel 2 uit de wet verder vorm te geven en te komen tot een handreiking over hoe deze directe inspraak effectief kan worden vormgegeven;

verzoekt de regering voorts, om deze handreiking actief te verspreiden onder de relevante partijen en de Tweede Kamer hier eind 2019 over te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Dik-Faber


Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliƫnten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018)

2018-11-20
Dossier: 34858
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-43.html