Stemming

Motie van het lid Kooiman over een meldplicht voor alle jeugdzorgaanbieders

78,0 %
22,0 %


PvdA

SP

50PLUS

VVD

PvdD

DENK

D66

GL

SGP

FVD

CDA

CU

PVV


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 21 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie Jeugdzorg al in 2003 heeft gepleit voor een registratieplicht;

overwegende dat het zowel voor gemeenten als de inspectie belangrijk is, in het uitvoeren van hun controlerende taak, om te weten welke (jeugdzorg)instellingen er in een gemeente werkzaam zijn;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er een meldplicht komt voor zowel nieuwe als bestaande jeugdzorgaanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman


Motie van het lid Kooiman over een meldplicht voor alle jeugdzorgaanbieders

2018-02-21
Dossier: 34797
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34797-8.html