Stemming

Motie van het lid Van den Berg over eenduidige modeljaarrekeningen

100,0 %
0,0 %


D66

PvdA

CU

vKA

Van Haga

PvdD

GL

SP

VVD

FvD

PVV

CDA

50PLUS

DENK

SGP


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG

Voorgesteld 29 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat transparantie in verantwoording van belang is voor goed toezicht;

overwegende dat eenduidige modeljaarrekeningen en eenduidige definities de transparantie verhogen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe er eenduidige modeljaarrekeningen en definities van begrippen (inclusief vastgoed) voor alle zorgaanbieders kunnen komen alsmede hoe interne controle georganiseerd kan worden, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling 2021 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg


Motie van het lid Van den Berg over eenduidige modeljaarrekeningen

2020-01-29
Dossier: 34767
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-47.html