Stemming

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over consistentie in het overheidsbeleid voor zorgaanbieders

86,7 %
13,3 %


D66

SP

VVD

CDA

50PLUS

PVV

PvdA

DENK

vKA

Van Haga

GL

FvD

SGP

CU

PvdD


Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP

Voorgesteld 29 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, zoals de Raad van State ook al opmerkte, dat zorgaanbieders in korte tijd te maken kunnen krijgen met verschillende wetswijzigingen, hetgeen de voorzienbaarheid, de consistentie en de uitvoerbaarheid voor zorgaanbieders niet ten goede komt;

verzoekt de regering, om bij de aangekondigde wetsvoorstellen op het gebied van winst, integere bedrijfsvoering en jeugdzorg voort te bouwen op de Wtza, waardoor het overheidsbeleid voor zorgaanbieders consistent is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Bergkamp


Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over consistentie in het overheidsbeleid voor zorgaanbieders

2020-01-29
Dossier: 34767
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-44.html