Stemming

Motie van het lid De Graaf over de islam als hoofdoorzaak van terreur

13,3 %
86,7 %


50PLUS

FvD

PvdD

CDA

VVD

CU

PVV

SGP

DENK

GL

SP

PvdA

D66


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 14 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de islam al 1.400 jaar terreur, dood en verderf zaait over de wereld met als doel onderwerping aan de islam;

overwegende dat bij de aanpak van terreur allereerst een juiste diagnose dient te worden gesteld;

verzoekt de regering, de islam te erkennen als hoofdoorzaak van terreur en terreurdreiging in Nederland en de antiterrorismemaatregelen daarop te richten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf


Motie van het lid De Graaf over de islam als hoofdoorzaak van terreur

2018-02-14
Dossier: 34746
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34746-10.html