Stemming

Amendement van de leden El Yassini en Kuik over het beperken van het toegestane aandeel deelnemers van een instelling dat onderwijs volgt in een samenwerkingscollege

95,3 %
4,7 %


FvD

SP

GL

VVD

CU

50PLUS

SGP

PvdD

DENK

D66

PVV

CDA

PvdA


Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN EL YASSINI EN KUIK

Ontvangen 17 januari 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 8.6.2, eerste lid, «het merendeel» vervangen door «meer dan 40%».

II

In artikel II, onderdeel G, wordt in artikel 8.6.2, eerste lid, «het merendeel» vervangen door «meer dan 40%».

Toelichting

Samenwerkingscolleges kunnen in bijzondere en specifieke situaties een grote meerwaarde hebben om het aanbod van mbo-opleidingen te behouden en te versterken. Tegelijkertijd moeten de samenwerkingsverbanden niet tot verkapte fusies leiden of tot een onnodige verschraling van het opleidingsaanbod leiden. Met het wetsvoorstel wordt er veel vertrouwen aan de mbo-sector gegeven, omdat er geen toestemming nodig is voor de samenwerkingscolleges van de Minister. De indieners zijn wel van mening dat het aandeel studenten dat dan in samenwerkingscollege zit, beperkt moet zijn. Met name omdat dit over een nieuw fenomeen gaat en het geen verkapte fusies moeten worden. Daarom beoogt dit amendement te regelen dat de meldplicht bij 30% intreedt en een bekostigingssanctie volgt bij 40%. Op die manier blijft er voldoende ruimte voor mbo-instellingen, maar wordt voorkomen dat dit leidt tot ongewenste situaties.

El Yassini Kuik


Amendement van de leden El Yassini en Kuik over het beperken van het toegestane aandeel deelnemers van een instelling dat onderwijs volgt in een samenwerkingscollege

2018-01-17
Dossier: 34691
Indiener(s): Zohair El Yassini (VVD), Anne Kuik (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34691-8.html