Stemming

Amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 11, waarmee de beperking om op zondag reclame uit te zenden komt te vervallen

23,3 %
76,7 %


CDA

CU

50PLUS

PVV

SGP

PvdD

Van Vliet

Klein

D66

Houwers

GrBvK

SP

GL

VVD

PvdA

GrKÖ


Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 9 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel X een onderdeel ingevoegd, luidende:

Xa

In artikel 2.96, eerste lid, vervalt onderdeel b, onder plaatsing van «en» aan het einde van onderdeel a, en verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

Toelichting

Wat de indiener betreft is het onnodig dat het bij de publieke omroep mogelijk is dat reclames op zondagen voor of na programma’s van kerkelijke of geestelijke aard kunnen worden geweigerd. De indiener keert zich ten principale tegen dergelijk onderscheid op religieuze gronden.

Verhoeven


Amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 11, waarmee de beperking om op zondag reclame uit te zenden komt te vervallen

2015-10-09
Dossier: 34264
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-41.html