Stemming

Motie van het lid Jasper Van Dijk over verlagen van de btw op digitale nieuwsproducten

28,0 %
72,0 %


CDA

GL

GrKÖ

PvdD

CU

VVD

GrBvK

Klein

Van Vliet

PvdA

SGP

Houwers

D66

50PLUS

PVV

SP


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het btw-tarief voor digitale nieuwsproducten 21% is en voor papieren versies 6%;

overwegende dat digitale nieuwsproducten daarmee een achtergestelde positie hebben;

overwegende dat al in 2012 een motie door de Kamer is aangenomen die de regering oproept, zich in Europa sterk te maken voor een laag btw-tarief voor o.a. digitale nieuwsproducten;

constaterende dat in de tussentijd landen als Frankrijk en Luxemburg de tarieven voor digitale nieuwsproducten al aanzienlijk hebben verlaagd;

verzoekt de regering, de btw op digitale nieuwsproducten te verlagen tot het niveau van de papieren versies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk


Motie van het lid Jasper Van Dijk over verlagen van de btw op digitale nieuwsproducten

2015-10-09
Dossier: 34264
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-36.html