Stemming

Motie van het lid Jasper Van Dijk over bezuinigen door het aantal voorlichters en communicatiemedwerkers bij alle ministeries te halveren

12,7 %
87,3 %


GrKÖ

PvdA

PVV

SP

CU

Houwers

PvdD

Klein

50PLUS

CDA

SGP

GrBvK

Van Vliet

GL

VVD

D66


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 17 miljoen euro wordt bezuinigd op de regionale zenders, waarvan 4 à 5 miljoen zal neerslaan op redacties;

van mening dat de verschraling van de regionale nieuwsvoorziening veel zorgen baart, omdat daarmee de controle op lokale en regionale bestuurders vermindert;

constaterende dat het gaat om ongeveer 300 full time banen als het aantal voorlichters en communicatiemedewerkers bij alle ministeries met de helft zou worden verminderd;

overwegende, dat met de besparing die dat oplevert, de regionale media een financiële impuls kan worden gegeven van tenminste 10 miljoen euro;

verzoekt de regering, het aantal voorlichters en communicatiemedewerkers bij alle ministeries te halveren en de bespaarde kosten te investeren in de regionale nieuwsvoorziening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk


Motie van het lid Jasper Van Dijk over bezuinigen door het aantal voorlichters en communicatiemedwerkers bij alle ministeries te halveren

2015-10-09
Dossier: 34264
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-35.html