Stemming

Motie van de leden Pieter Heerma en Segers over de bijzondere positie van Omrop Fryslán

89,3 %
10,7 %


GL

PvdD

SGP

CU

Houwers

PvdA

VVD

PVV

D66

GrBvK

SP

GrKÖ

50PLUS

Klein

Van Vliet

CDA


Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN SEGERS

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Omrop Fryslân een bijzondere positie heeft in het waarborgen van het Frysk als de tweede rijkstaal;

overwegende dat in het rapport van de commissie-Hoekstra het belang van de Friese taal wordt benadrukt en het belang van een volwaardig programmapakket in het Fries;

overwegende dat Omrop Fryslân om de Friese taal en cultuur levend te houden, een veelzijdiger programmering nodig heeft dan andere regionale omroepen;

verzoekt de regering om, bij de uitwerking van de toekomst van de regionale omroepen inhoudelijk en financieel recht te doen aan de bijzondere positie van Omrop Fryslân en hierover met de provincie Friesland afspraken te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Segers


Motie van de leden Pieter Heerma en Segers over de bijzondere positie van Omrop Fryslán

2015-10-09
Dossier: 34264
Indiener(s): Pieter Heerma (CDA), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-34.html