Stemming

Motie van de leden Pieter Heerma en Segers over de verankering van de regionale omroep borgen binnen de concessie van de RPO

89,3 %
10,7 %


D66

50PLUS

PvdD

Van Vliet

PvdA

PVV

Klein

VVD

CDA

CU

SP

GrKÖ

SGP

Houwers

GrBvK

GL


Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN SEGERS

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de regionale omroep uiting geeft aan de regionale identiteit en een democratische waakhondfunctie vervult door lokale en regionale democratie scherp te houden;

van mening dat de regionale identiteit ook in de toekomst het best kan worden behouden als de verankering van de regionale omroep door middel van een programmabeleidbepalend, of daarmee vergelijkbaar, orgaan en per provincie is geregeld;

verzoekt de regering, in de tweede fase van wetgeving binnen de concessie van de RPO de verankering van de regionale omroep te borgen door de instelling van beleidscommissies media-aanbod die verbonden zijn aan de regionale redacties en die maximaal plaatsvindt op de schaal van provincies;

verzoekt de regering voorts, de programmakanalen van de regionale omroepen, inclusief de daarmee samenhangende must-carryverplichting en het recht op etherfrequenties, wettelijk te blijven garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Segers


Motie van de leden Pieter Heerma en Segers over de verankering van de regionale omroep borgen binnen de concessie van de RPO

2015-10-09
Dossier: 34264
Indiener(s): Pieter Heerma (CDA), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-33.html