Stemming

Motie van de leden Segers en Pieter Heerma over een leidende rol van de NPO en de omroepen ten opzichte van de buitenproducent

79,3 %
20,7 %


GL

Houwers

VVD

SGP

Van Vliet

50PLUS

SP

GrKÖ

PvdD

CDA

Klein

CU

D66

PvdA

PVV

GrBvK


Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat buitenproducenten straks rechtstreeks toegang hebben bij de NPO met hun programmavoorstellen;

constaterende dat de omroepen en de NPO in het concessiebeleidsplan hebben uitgewerkt hoe er gezamenlijk wordt omgegaan met voorstellen van buitenproducenten;

overwegende dat omroepen verantwoordelijk zijn voor vorm en inhoud zoals in art 2.88 van de Mediawet is vastgesteld;

overwegende dat omroepen een belangrijke rol hebben in het bestel en als coproducent om buitenproducent een plek te geven in het bestel;

verzoekt de regering om, bij de uitwerking van de prestatieafspraken, het concessiebeleidsplan wat betreft de rol van de NPO en de omroepen ten opzichte van de buitenproducent leidend te laten zijn voor de komende concessieperiode,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Pieter Heerma


Motie van de leden Segers en Pieter Heerma over een leidende rol van de NPO en de omroepen ten opzichte van de buitenproducent

2015-10-09
Dossier: 34264
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Pieter Heerma (CDA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-30.html