Stemming

Amendement van het lid Verhoeven waarmee de STER ten hoogste 8% van de zendtijd van de PO voor reclame mag gebruiken

34,0 %
66,0 %


CU

SP

Van Vliet

D66

GL

PVV

PvdA

Klein

Houwers

GrBvK

PvdD

GrKÖ

VVD

50PLUS

SGP

CDA


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 7 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel X een onderdeel ingevoegd, luidende:

Xa

In artikel 2.95, eerste lid, onderdeel a, wordt «tien» vervangen door: acht.

Toelichting

Dit amendement beoogt de commerciële opdracht en de marktverstorende werking van de publieke omroep te beperken. Op dit moment mag de Stichting Ether Reclame (STER) 10% van de totale zendtijd van de publieke omroep gebruiken voor reclame. In de praktijk, zo blijkt uit onderzoek en uitspraken van de STER zelf, komt dit neer op 7,5% tot 8%. Met dit amendement wordt de toegestane hoeveelheid reclame op de publieke omroep gemaximeerd op 8%. Op die manier wordt voorkomen dat de hoeveelheid reclame op de publieke omroep per jaar exponentieel toeneemt, bijvoorbeeld door veel langere blokken reclame uit te zenden of door de programmering zodanig aan te passen dat er zo veel mogelijk reclame kan worden uitgezonden. Indiener is namelijk van mening dat de publieke omroep geen verkapte commerciële omroep moet worden.

Verhoeven


Amendement van het lid Verhoeven waarmee de STER ten hoogste 8% van de zendtijd van de PO voor reclame mag gebruiken

2015-10-07
Dossier: 34264
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-12.html