Stemming

Amendement van het lid Verhoeven waarmee de publieke omroep publiek trekt door zicht te focussen op zijn kerntaken

13,3 %
86,7 %


SGP

CU

GL

Klein

CDA

GrKÖ

50PLUS

D66

PvdA

VVD

PVV

Houwers

GrBvK

Van Vliet

SP

PvdD


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 7 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onder 1, vervalt in het onder b in te voegen onderdeel a1 de zinsnede: of een breed en divers publiek te trekken en te binden zodat deze doelen onder de aandacht worden gebracht.

Toelichting

Met het schrappen van bovenstaande toevoeging verandert er niets aan het oorspronkelijke doel van de Staatssecretaris om de hoeveelheid amusementsprogramma’s de publieke omroep te verminderen. Het is zo breed gedefinieerd dat alle vormen van amusementsprogramma’s nog mogelijk zijn. De indiener wil dat de publieke omroep publiek trekt door te focussen op de kerntaken.

Verhoeven


Amendement van het lid Verhoeven waarmee de publieke omroep publiek trekt door zicht te focussen op zijn kerntaken

2015-10-07
Dossier: 34264
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-10.html