Stemming

Motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven

91,3 %
8,7 %


50PLUS

Houwers

GrKÖ

VVD

Van Vliet

PvdD

SP

CU

Klein

PvdA

D66

PVV

GL

CDA

SGP

GrBvK


Nr. 57 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er diverse soorten tarieven (rekentarieven, NZa-tarieven, maximumtarieven) bestaan waarmee de budgethouder geconfronteerd wordt;

van mening dat dit oerwoud aan tarieven niet bijdraagt aan transparantie voor de budgethouder;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met betrokken partijen, waarvan in ieder geval zorgverzekeraars, Per Saldo en de NZa om te kijken of de communicatie hierover naar budgethouders vereenvoudigd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp


Motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven

2016-02-09
Dossier: 34233
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-57.html