Stemming

Motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven

91,3 %
8,7 %


GrKÖ

Klein

50PLUS

SP

PVV

VVD

Van Vliet

Houwers

CDA

CU

D66

GrBvK

PvdD

GL

PvdA

SGP


Nr. 57 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er diverse soorten tarieven (rekentarieven, NZa-tarieven, maximumtarieven) bestaan waarmee de budgethouder geconfronteerd wordt;

van mening dat dit oerwoud aan tarieven niet bijdraagt aan transparantie voor de budgethouder;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met betrokken partijen, waarvan in ieder geval zorgverzekeraars, Per Saldo en de NZa om te kijken of de communicatie hierover naar budgethouders vereenvoudigd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp


Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

2016-02-09
Dossier: 34233
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-57.html