Stemming

Motie van het lid Voortman c.s. over het kunnen combineren van pgb en zorg in natura

98,0 %
2,0 %


GL

SP

GrBvK

Van Vliet

CU

Houwers

CDA

PVV

D66

Klein

VVD

GrKÖ

PvdD

PvdA

50PLUS

SGP


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor zorg op basis van bijvoorbeeld de Wmo of de Wet langdurige zorg de combinatie van zorg ingekocht via het persoonsgebonden budget en zorg in natura mogelijk is;

van mening dat deze combinatie ook mogelijk moet zijn voor zorg op basis van de Zorgverzekeringswet;

verzoekt de regering, te garanderen dat verzekerden ook voor zorg op basis van de Zorgverzekeringswet het persoonsgebonden budget en zorg in natura kunnen combineren en maatregelen te nemen wanneer blijkt dat verzekerden deze mogelijkheid in de praktijk niet krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Bergkamp

Dik-Faber


Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

2016-02-09
Dossier: 34233
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Carla Dik-Faber (CU), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-53.html