Stemming

Motie van het lid Voortman c.s. over het kunnen combineren van pgb en zorg in natura

98,0 %
2,0 %


Klein

PvdD

GrBvK

CDA

CU

GrKÖ

50PLUS

SP

PvdA

SGP

D66

Houwers

GL

PVV

Van Vliet

VVD


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor zorg op basis van bijvoorbeeld de Wmo of de Wet langdurige zorg de combinatie van zorg ingekocht via het persoonsgebonden budget en zorg in natura mogelijk is;

van mening dat deze combinatie ook mogelijk moet zijn voor zorg op basis van de Zorgverzekeringswet;

verzoekt de regering, te garanderen dat verzekerden ook voor zorg op basis van de Zorgverzekeringswet het persoonsgebonden budget en zorg in natura kunnen combineren en maatregelen te nemen wanneer blijkt dat verzekerden deze mogelijkheid in de praktijk niet krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Bergkamp

Dik-Faber


Motie van het lid Voortman c.s. over het kunnen combineren van pgb en zorg in natura

2016-02-09
Dossier: 34233
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Vera Bergkamp (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-53.html