Stemming

Nader gewijzigde motie van de leden Klaver en Jan Vos (t.v.v. 33402, nr. 48) over maatregelen in verband met de aanpassing van de energiebelasting

42,0 %
58,0 %


CU

SGP

CDA

VVD

SP

PVV

D66

50PLUS

PvdA

GL

PvdD


Nr. 49 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 48

Voorgesteld 11 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het kleinschalig opwekken van duurzame energie, waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, vanaf 2014 fiscaal wil stimuleren door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die coöperaties van particuliere kleinverbruikers in hun nabijheid opwekken;

overwegende dat het kapitaalvernietiging zou zijn als reeds opgestarte projecten van coöperaties van particuliere kleinverbruikers zouden stranden in afwachting van deze aanpassing van de energiebelasting;

verzoekt de regering, in overleg met bestaande burgerinitiatieven, betrokken gemeenten en organisaties ter stimulering van decentrale energieopwekking zich in te spannen om ervoor te zorgen dat bestaande initiatieven niet tussen wal en schip vallen in de periode tussen nu en de aanpassing van de energiebelasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jan Vos


Nader gewijzigde motie van de leden Klaver en Jan Vos (t.v.v. 33402, nr. 48) over maatregelen in verband met de aanpassing van de energiebelasting

2012-12-10
Dossier: 33402
Indiener(s): Jan Vos (PvdA), Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-49.html