Stemming

Motie Klaver over het stimuleren van woningisolatie via de fiscaliteit

34,0 %
66,0 %


PvdA

VVD

SP

50PLUS

GL

CU

D66

PVV

PvdD

SGP

CDA


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat woningisolatie bijdraagt aan energiebesparing, een lagere energierekening voor burgers en werkgelegenheid in de bouw;

overwegende dat de fiscaliteit mogelijkheden biedt om betere isolatie van de particuliere woningvoorraad te stimuleren;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om woningisolatie te stimuleren via de fiscaliteit, bijvoorbeeld door de kosten van woningisolatie fiscaal aftrekbaar te maken en in het onderzoek tevens de effecten op het milieu en de energierekening te betrekken;

verzoekt de regering voorts, de Kamer de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 1 maart 2013 toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver


Motie Klaver over het stimuleren van woningisolatie via de fiscaliteit

2012-11-15
Dossier: 33402
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-34.html