Stemming

Motie van het lid Jasper Van Dijk over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers

51,3 %
47,3 %


VVD

GL

Van Vliet

PvdD

GrKÖ

Klein

CDA

50PLUS

SP

GrBvK

CU

PVV

D66

SGP

PvdA


Nr. 15 MOTIE VAN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 10 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet auteurscontractenrecht voorziet in een vast te stellen hoogte van de billijke vergoeding van een specifieke branche na een gezamenlijk verzoek van een vereniging van makers en een exploitant;

van mening dat het vaststellen van deze tarieven de rechten en de bestaanszekerheid van makers zal versterken;

verzoekt de regering, te stimuleren dat exploitanten en makers in de verschillende sectoren zo spoedig mogelijk met elkaar in onderhandeling treden ter vaststelling van tarieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk


Motie van het lid Jasper Van Dijk over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers

2015-02-10
Dossier: 33308
Indiener(s): Jasper van Dijk
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33308-15.html