Stemming

Motie-Koppejan c.s. over minder vergaande maatregelen

55,3 %
44,7 %


CDA

PvdA

SGP

PVV

CU

PvdD

D66

SP

VVD

GL


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S.

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat van het vangstverbod paling in met dioxine vervuilde gebieden een positief effect verwacht mag worden op het behalen van de doelstellingen van het aalherstelplan;

overwegende, dat de mogelijkheid bestaat om het Nederlandse Aalbeheerplan tussentijds aan te passen aan gewijzigde omstandigheden;

verzoekt de regering versneld onderzoek in te zetten naar het effect van het sluiten van gebieden op de schieraaluittrek en het daarmee samenhangende aalherstel;

verzoekt de regering om in samenspraak met de sector te bezien of er met de sluiting van gebieden ook met minder vergaande maatregelen dan de huidige drie maanden sluiting van de aalvangst voldaan kan worden aan de doelstellingen van de Europese aalverordening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan

Houwers

Gerbrands

Slob

Dijkgraaf


Motie-Koppejan c.s. over minder vergaande maatregelen

2011-03-16
Dossier: 32658
Indiener(s): Ad Koppejan (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Arie Slob (CU), Johan Houwers (VVD), Karen Gerbrands (PVV)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-17.html