Stemming

Motie De Krom over de aanpak van Roma primair inzetten op handhaving

20,7 %
79,3 %


PvdD

PVV

CDA

Verdonk

SGP

SP

D66

VVD

CU

GL

PvdA


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 30
MOTIE VAN HET LID DE KROM

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Roma in Nieuwegein al jarenlang zorgen voor ernstige criminaliteit, bedreiging en intimidatie richting bewoners, winkeliers en hulpverleners;

overwegende, dat ondanks alle miljoenen die de overheid in de aanpak van de Romaproblematiek heeft gestopt om deze problemen op te lossen, de aanpak kennelijk heeft gefaald, waardoor het vertrouwen in de overheid en de rechtsstaat ernstig onder druk staat;

overwegende, dat hulpverlening geen zin heeft als niet duidelijk is dat de wet onverbiddelijk wordt gehandhaafd en de veiligheid van bewoners, winkeliers en hulpverleners is gegarandeerd;

overwegende, dat de regering de hoogste prioriteit moet geven aan de bescherming van de slachtoffers, in casu de bewoners, winkeliers en hulpverleners;

verzoekt de regering:

– bij de aanpak van de Romaproblematiek primair in te zetten op handhaving en de ter beschikking gestelde extra financiële middelen uitsluitend daarvoor in te zetten;

– de € 60 000 die ter beschikking is gesteld voor de VNG te gebruiken voor het opzetten van een landelijk expertisecentrum Roma bij de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom


Motie De Krom over de aanpak van Roma primair inzetten op handhaving

2009-11-25
Dossier: 32123-XVIII
Indiener(s): Paul de Krom (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-30.html