Stemming

Motie Dibi/Pechtold over randvoorwaarden voor de voorstellen van de werkgroep productiviteit

25,5 %
74,5 %


CDA

D66

PvdA

GL

Verdonk

SGP

SP

PvdD

VVD

CU

PVV


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 49
MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN PECHTOLD

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een ambtelijke werkgroep productiviteit onderwijs is gevraagd beleidsvarianten te ontwikkelen waarmee structureel 20% wordt bespaard op de uitgaven;

van mening, dat de voorstellen die worden gedaan niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van het onderwijs;

verzoekt de regering de ambtelijke werkgroep productiviteit onderwijs als randvoorwaarden mee te geven dat de ontwikkelde beleidsvarianten er niet toe mogen leiden dat de klassen groter worden, de begeleidingstijd en werkdruk voor leraren verslechteren en er meer onbevoegde docenten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Pechtold


Motie Dibi/Pechtold over randvoorwaarden voor de voorstellen van de werkgroep productiviteit

2009-11-11
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-49.html