Stemming

Amendement van het lid Van der Ham over terugdraaien bezuinigingen op de versterking van het homovriendelijke klimaat op scholen

60,7 %
39,3 %


PvdA

PvdD

VVD

SGP

Verdonk

CDA

CU

GL

PVV

D66

SP


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 48
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 11 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1 000).

II

In artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe bezuinigingen op de versterking van het homovriendelijke klimaat op scholen terug te draaien. Dat is hard nodig nu uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat een op de twee leerlingen de school niet beschouwt als een veilige plek om «uit de kast te komen».

De investering is bestemd voor het project de Roze Olifant, dat leerlingen in staat stelt om homovijandigheid op school zelf aan te pakken, bijvoorbeeld door het opzetten van een Gay Straight Alliance (GSA). Deze aanpak blijkt te voorzien in een grote vraag: in juni 2009 waren er op 12 scholen GSA’s terwijl dat er op 12 oktober 2009 al 46 waren. Met aanvullende investeringen kunnen meer scholen en leerlingen worden ondersteund. Thans loopt een deel van de financiering van dit project af. Het betreft het projectonderdeel waarin scholen worden benaderd namens leerlingen die het klimaat als te homovijandig ervaren om zelf in actie te komen. Daardoor zijn er in 2010 de facto minder middelen beschikbaar voor de Roze Olifant.

Dekking voor het amendement is gevonden in de gelden voor het programma «Veilige School».

Van der Ham


Amendement van het lid Van der Ham over terugdraaien bezuinigingen op de versterking van het homovriendelijke klimaat op scholen

2009-11-11
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-48.html