Stemming

Motie Anker c.s. over de tegemoetkoming in de reiskosten van mbo'ers

86,6 %
13,4 %


PvdA

Verdonk

CU

VVD

SP

GL

PvdD

D66

PVV

SGP

CDA


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 47
MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ruim 70% van de mbo’ers met het openbaar vervoer naar de opleiding reist, maar dat er voor 16- en 17 jarige mbo’ers slechts beperkt is voorzien in een tegemoetkoming in de kosten die hiermee gemoeid zijn;

overwegende, dat hoge reiskosten in de weg kunnen staan aan het volgen van een mbo-opleiding naar eigen keuze;

constaterende, dat de Kamer meerdere malen de wens heeft uitgesproken om te komen tot een tegemoetkoming in de reiskosten van 16- en 17-jarige mbo’ers, maar dat hier vanwege herprioritering en uitvoeringsproblemen nog niet in is voorzien;

verzoekt de regering te onderzoeken wat nodig is om de geconstateerde uitvoeringsproblemen op te lossen en daarbij in ieder geval na te gaan wat de reisbehoefte is voor mbo’ers van 16 en 17 jaar, op welke wijze kan worden voorzien in een landelijke regeling voor deze groep, welke kansen daarbij de verdere invoering van de OV-chipkaart biedt, daarbij tevens in te gaan op de restitutievariant en de Kamer voor de behandeling van de Voorjaarsnota over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren;

verzoekt de regering voorts de wens van de Kamer om mbo’ers van 16 en 17 jaar in hun reiskosten tegemoet te komen mee te nemen bij de fundamentele heroverwegingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Besselink

Biskop

Van der Vlies


Motie Anker c.s. over de tegemoetkoming in de reiskosten van mbo'ers

2009-11-11
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Bas van der Vlies (SGP), Marianne Besselink (PvdA), Jack Biskop (CDA), Ed Anker (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-47.html