Stemming

Motie De Mos over stopzetten ondersteuning van het spreidingsbeleid

19,5 %
80,5 %


Verdonk

VVD

SGP

PVV

SP

PvdD

GL

PvdA

D66

CDA

CU


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 44
MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet beleid heeft uitgewerkt om spreidingsbeleid te bevorderen;

constaterende, dat er in dat kader meer dan tien proefprojecten lopen die onder meer betrekking hebben op het aannamebeleid van scholen;

constaterende, dat deze proefprojecten mede gefinancierd worden door het Rijk;

overwegende, dat dit beleid haaks staat op de vrijheid van onderwijs;

verzoekt de regering te stoppen met de ondersteuning van het spreidingsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos


Motie De Mos over stopzetten ondersteuning van het spreidingsbeleid

2009-11-11
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Richard de Mos (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-44.html