Stemming

Motie Peters over het schrappen van het thema volkscultuur als beleidsthema

14,0 %
86,0 %


PvdD

SP

PVV

D66

CU

VVD

PvdA

Verdonk

CDA

GL

SGP


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 24
MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de volkscultuur bloeit, maar dat nog steeds onduidelijk is wat de overheid beleidsmatig ermee aan kan;

verzoekt de regering het thema «volkscultuur» als beleidsthema te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters


Motie Peters over het schrappen van het thema volkscultuur als beleidsthema

2009-11-02
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Mariko Peters (GL)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-24.html