Stemming

Motie Ten Broeke en Bosma over het in brede heroverweging nemen van de cultuurbegroting

55,3 %
44,7 %


SGP

CU

GL

D66

CDA

PvdD

VVD

PVV

PvdA

SP

Verdonk


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 20
MOTIE VAN DE LEDEN TEN BROEKE EN BOSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er geen taboes mogen rusten op beleidsterreinen die in aanmerking komen voor de brede heroverweging;

constaterende, dat de cultuurbegroting hier wel buiten valt;

verzoekt de regering de cultuurbegroting alsnog in de brede heroverweging mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Broeke

Bosma


Motie Ten Broeke en Bosma over het in brede heroverweging nemen van de cultuurbegroting

2009-11-02
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Martin Bosma (PVV), Han ten Broeke (VVD)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-20.html